سفارش تبلیغ
صبا ویژن

MIDWIFERY
زمینه و هدف: افزایش فشار خون در حاملگی یکی از علل شایع بستری شدن زنان باردار در بیمارستان می باشد. تاکنون مطالعات در این زمینه بر نقش رژیم غذایی در حاملگی با بروز پره اکلمپسی متمرکز بوده است. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط رژیم غذایی در حاملگی با افزایش فشار خون بارداری طراحی شده است.
مواد و روش ها: این مطالعه به صورت مورد - شاهدی بر روی
??0 زن باردار بستری در بخش داخلی زنان بیمارستان مبینی سبزوار با اختلال فشار خون بارداری و 100 زن بدون سابقه اختلالات فشارخون در دوره بارداری و قبل از آن، بستری در بخش پس از زایمان انجام شد. حجم نمونه بر اساس بررسی اهداف و با در نظر گرفتن خطای نوع اول (a=0.05) و توان آزمون (b=80) محاسبه شد. روش های جمع آوری داده ها شامل فرم مصاحبه و پرسشنامه بسامد خوراک و پرسشنامه یادآمد ?? ساعته غذایی بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها، ابتدا مواد غذایی مصرف شده به گرم تبدیل و سپس با استفاده از نرم افزارFood processor  اطلاعات مربوط به رژیم غذایی به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارSPSS  و آزمون های مجذور کای و مدل رگرسیون لجستیک استفاده شد.
یافته ها: میانگین سن زنان
26.7±6 سال بود. میزان مصرف کلسیم (P=0.004)، منیزیم (P=0.037)، فسفر (P=0.001) و پتاسیم (P=0.007) در این مطالعه در گروه مورد بیشتر از گروه شاهد بود. نتایج رگرسیون لجستیک با کنترل همه متغیرهای موثر بر اختلالات هی‍‍پرتانسیو حاکی از حضور معنادار کلسیم و فیبر دریافتی بود.
نتیجه گیری: یافته های این مطالعه حاکی از آن است که کلسیم و فیبر دریافتی در بروز اختلالات هیپرتانسیونی به طور مستقیم نقش دارند
.
[ شنبه 89/6/20 ] [ 11:20 صبح ] [ یاس ] [ نظر ]
.: Weblog Themes By Weblog Skin :.
درباره وبلاگ
لینک دوستان
آرشیو مطالب
امکانات وب
بک لینک